רשימת הסרטים
  ניצול הרשת החברתית למציאת עבודה
 איך למצוא עבודה בעזרת הרשת החברתית ?
   השותף הסמוי - חברת השמה
איך להיעזר בחברת השמה לצורך מציאת עבודה. מה צריך לעשות כדי למצוא עבודה בעזרת חברת השמה.
   הידיד הטלפוני - ראיון טלפוני
איך להתנהג ולדבר בזמן ראיון טלפוני. איך לעבור בהצלחה ראיון טלפוני לקראת זימון לראיון עבודה.
   לשבור את הקרח -  שיחת חולין
איך לשבור את הקרח עם המראיין ולעבור את הראיון בהצלחה.
   להוביל בתשובות - שאלות של המראיין אלינו
איך להתמודד עם שאלות של של המראיין ובאיזו טכניקה להשתמש כדי להשאיר רושם.
   להוביל בשאלות - שאלות אותן מפנים למראיין
איזה שאלות לשאול בזמן ראיון העבודה כדי להשאיר רושם טוב על המראיין.

ניצול הרשת החברתית למציאת עבודה

איך למצוא עבודה בעזרת רשתות החברתיות? כאן תמצאו מדריך שלם המתאר את היכולות וכוחם של הרשתות החברתוית במציאת עבודה.