רשימת הסרטים
  ניצול הרשת החברתית למציאת עבודה
 איך למצוא עבודה בעזרת הרשת החברתית ?
   השותף הסמוי - חברת השמה
איך להיעזר בחברת השמה לצורך מציאת עבודה. מה צריך לעשות כדי למצוא עבודה בעזרת חברת השמה.
   הידיד הטלפוני - ראיון טלפוני
איך להתנהג ולדבר בזמן ראיון טלפוני. איך לעבור בהצלחה ראיון טלפוני לקראת זימון לראיון עבודה.
   לשבור את הקרח -  שיחת חולין
איך לשבור את הקרח עם המראיין ולעבור את הראיון בהצלחה.
   להוביל בתשובות - שאלות של המראיין אלינו
איך להתמודד עם שאלות של של המראיין ובאיזו טכניקה להשתמש כדי להשאיר רושם.
   להוביל בשאלות - שאלות אותן מפנים למראיין
איזה שאלות לשאול בזמן ראיון העבודה כדי להשאיר רושם טוב על המראיין.

להוביל בשאלות - שאלות אותן מפנים למראיין

איזה שאלות לשאול בזמן ראיון עבודה כדי להשאיר רושם טוב על המראיין.